1. Scissor Kicks
Започнете в легнало положение като лактите са подпрени зад вас. Повдигнете двата крака на няколко сантиметра от пода, и приближете десния крак като се стараете да е възможно най-близо до гърдите ви, колкото е възможно. Започнете да сваляте десния крак, като едновременно с това повдигате левия си крак. Уверете се, че не позволявате на петите си да докосват земята . Направете 30 повторения,по 15 на всеки крак.

2. Butt Raises
Започнете да лежите по гръб с краката си във въздуха ,долната част на краката да сочи към тавана. Поддържайте дланите си прилепнали на земята, с помощта на корема повдигнете бедрата от пода. Спуснете бедрата ви обратно надолу като контролирате движението. Повторете това 10 до 15 пъти, пълни три сета.

3. Leg Straddles

Започнете да седите на пода със събрани крака изпънати пред вас. Поставете ръцете си отстрани зад вас и застанете с горната част на тялото под ъгъл от 45 градуса. Повдигайте краката си към тялото и ги разделяйте докато се получи позиция на разкрач. След това пуснете краката си обратно заедно, понижавайте ги с контрол. Направете три повторения от 10 до 15 .

4. Double Crunch

Започнете да лежите по гръб с краката си изпънати пред вас ,а ръцете ви от страни на тялото. Повдигнете гърдите си и коленете си, така че горната и долната част на тялото да се срещнат. Върнете се бавно в изходна позиция като се уверите че раменете и петите отговарят на първоначалната позиция. Повторете това 10 пъти, и да завърши три сета.

Facebook Comments